Regulamin korzystania z usług Thai Bali Spa

I. Postanowienia ogólne

 1. Salon masażu Thai Bali Spa świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą THAI BALI SPA Sp.zo.o.

 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Thai Bali Spa są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i podporządkować się poleceniom pracowników Thai Bali Spa.

 3. Pracownicy Thai Bali Spa świadczą usługi mające na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest dostępny w lokalu i na stronie Internetowej Thai Bali Spa aktualny cennik świadczonych usług.

 4. Czas trwania każdej usługi (masażu) jest określony w następujących jednostkach czasowych: 60 i 90 minut i jest liczony od momentu wejścia do wyznaczonego pokoju do momentu wyjścia

II. Obowiązki klienta

 1. Klient podczas pierwszej wizyty, jest zobowiązany do wypełnienia formularza Ankieta Klienta poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia i możliwych przeciwwskazań oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
 2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywanego zabiegu.

III. Rezerwacje

 1. Klient jest uprawniony i zobowiązany do rezerwacji terminu świadczenia usługi.
 2. Rezerwację uważa się za wiążącą jedynie w przypadku potwierdzenia drogą mailową, telefonicznie lub poprzez FB czy Instagram przez pracownika Thai Bali Spa . Klient jest zobowiązany odwołać lub zmienić termin świadczenia usługi najpóźniej 24h przed terminem dokonanej rezerwacji.
 3. W trosce o wysoką jakość usług Klient jest zobowiązany do przybycia na zarezerwowany zabieg 5 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masaży jest godziną jego rozpoczęcia.
 4. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, Thai Bali Spa zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi o czas spóźnienia, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.

IV. Oferta

 1. Aktualna oferta dostępna jest recepcji oraz stronie internetowej Thai Bali Spa – www.thaibalispa.pl.

V. Sprzedaż i realizacja kart podarunkowych

 1. W zamian za ekwiwalent środków pieniężnych Thai Bali Spa wydaje kartę podarunkową uprawniającą do realizacji zabiegów i masaży w salonie Thai Bali Spa.
 2. Karta podarunkowa uprawnia do skorzystania z konkretnego zabiegu, którego nazwa jest wpisana na karcie podarunkowej zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą Thai Bali Spa.
 3. Karta podarunkowa nie uprawnia do zakupu kosmetyków, ani innych produktów dostępnych w Thai Bali Spa.
 4. Karty podarunkowe można nabyć w salonie Thai Bali Spa lub drogą elektroniczną.
 5. Na życzenie kupującego karta podarunkowa może zostać wysłana pod wskazany adres.
 6. Opłata za przesłanie przesyłką pocztową zgodnie z cennikiem kuriera. Natomiast termin wysyłki wynosi 1-3 dni robocze.
 7. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Karta podarunkowa jest ustaloną przez strony formą płatności za usługi.
 9. Thai Bali Spa nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, kradzież lub utratę karty podarunkowej.
 10. Kupującemu oraz posiadaczowi karty podarunkowej nie przysługują żadne roszczenia wobec Thai Bali Spa w przypadku utraty, w tym także kradzieży lub zniszczenia karty podarunkowej.
 11. Karta podarunkowa jest ważna do dnia określonego na karcie podarunkowej lub w przypadku braku daty na voucherze, ważność vouchera określa się przez 6 miesięcy od daty zakupu.
 12. Thai Bali Spa nie przewiduje przedłużenia terminu ważności karty podarunkowej.
 13. W przypadku niewykorzystania karty podarunkowej, Kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.
 14. Kartę podarunkową można wykorzystać na inny zabieg z oferty, o takiej samej wartości.
 15. Osoby realizujące kartę podarunkową są traktowane na identycznych zasadach jak pozostali klienci Thai Bali Spa.
 16. W celu realizacji karty podarunkowej wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty w Thai Bali Spa, wraz z podaniem numeru karty podarunkowej.
 17. Thai Bali Spa gwarantuje możliwość realizacji karty podarunkowej podczas godzin pracy salonu Thai Bali Spa w ramach wszystkich dostępnych terminów w grafiku pracy salonów Thai Bali Spa.
 18. Odwołanie umówionej wizyty związanej z realizacją karty podarunkowej musi nastąpić nie później niż na 24 h przed jej terminem drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście.
 19. Posiadacz karty podarunkowej w wersji papierowej jak i elektronicznej jest zobowiązany do okazania jej w formie wydrukowanej, w recepcji Thai Bali Spa przed wykonaniem usługi.
 20. Posiadaczowi karty podarunkowej nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji gdy wartość usług jest niższa niż wartość karty podarunkowej.
 21. Posiadacz karty podarunkowej jest zobowiązany do dopłaty gotówką, różnicy w przypadku gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość karty podarunkowej.
 22. Thai Bali Spa przysługuje prawo odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy:
  • upłynął termin ważności karty podarunkowej,
  • uszkodzenia karty podarunkowej uniemożliwiają jej odczyt,
  • istnieją przeciwwskazania zdrowotne po stronie posiadacza karty podarunkowej do wykonania zabiegu.
 23. Na karcie podarunkowej umieszczone są następujące informacje:
  • nazwa zabiegu
  • imię i nazwisko osoby obdarowanej
  • numer karty
  • data ważności
  • informacje kontaktowe umożliwiające umówienie wizyty w ramach realizacji karty podarunkowej
 24. Wszelkie reklamacje związane z realizacją kart podarunkowych będą rozpatrywane przez Thai Bali Spa po złożeniu pisemnej reklamacji.
 25. Podstawą uznania reklamacji jest karta podarunkowa.
 26. Kupujący lub posiadacz karty podarunkowej z chwilą otrzymania karty podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 27. Wzór aktualnie obowiązujących kart podarunkowych znajduje się w recepcji i na stronie internetowej Thai Bali Spa.
 28. Od piątku do niedzieli do ceny usługi należy doliczyć +20 zł. 

VI. Groupon, Wyjątkowy Prezent, MyBenefit, Super Prezenty

 1. Osoby realizujące kupon podlegają zasadom wynikającym z niniejszego
  regulaminu, tak samo jak pozostali Klienci.
 2. W celu realizacji kuponu wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty
  w salonie Thai Bali Spa.
 3. Podczas rezerwacji terminu wizyty należy podać kod kuponu.
 4. Salon masażu gwarantuje możliwość realizacji kuponu w czasie godzin pracy
  salonu w ramach dostępnych terminów.
 5. Posiadaczowi kuponu nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji gdy
  wartość usług jest niższa niż wartość karty podarunkowej.
 6. Posiadacz kuponu jest zobowiązany do dopłaty różnicy w przypadku gdy wartość
  świadczonej usługi jest wyższa niż wartość kuponu.
 7. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 24h
  przed umówioną wizytą, kupon uznany zostaje za zrealizowany.

VII. Przeciwskazania

 1.  Do przeciwwskazań do wykonania masażu oraz
  zabiegów na ciało należy pierwszy trymestr ciąży, ciąża zagrożona (masaż kobiet w ciąży tylko za zgodą
  lekarza prowadzącego).

 2. Zakup usługi z oferty Thai Bali Spa jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta
  oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania
  z usług oferowanych przez Thai Bali Spa oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki
  niniejszego regulaminu.

VIII. Odpowiedzialność za rzeczy klienta

 1. Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w salonie Thai Bali Spa.

X. Promocje

 1. Aby skorzystać z promocji dostępnej w sieci Thai Bali Spa w jednym z salonów należy wcześniej się na nią powołać przed realizacją usługi.
 2. Promocje oraz vouchery promocyjne nie łączą się.
 3. Promocje obowiązujące w Polsce nie obowiązują na rynku Hiszpańskim i odwrotnie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie Thai Bali Spa bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania Thai Bali Spa.
 2. Kupujący lub posiadacz karty upominkowej z chwilą otrzymania karty upominkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego przestrzegać jego zapisów.

Bądź na bieżąco z nowościami!

Zostaw swój adres e-mail, abyśmy mogli informować Cię o specjalnych akcjach promocyjnych w Thai Bali Spa.

Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zapewniają one prawidłowe działanie strony, narzędzi społecznościowych, reklamowych i analitycznych. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.